https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Trzymamy kciuki za maturzystów

4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Gmina Walim dla tegorocznych abiturientów przygotowała specjalną ofertę poprzedzającą maturę: zwiedzanie atrakcji gminy oraz mszę świętą w kościele św. Jadwigi w Walimiu, w którym spoczywa pomysłodawca egzaminu dojrzałości – urodzony w Czarnym Borze pruski minister Karl Abraham von Zedlitz.

Pierwsi do tegorocznej matury przystąpili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.

– Już 1 maja egzaminy rozpoczęli abiturienci zdający w naszej szkole maturę międzynarodową – wyjaśnia Beata Urbaniak, wicedyrektor I LO.

W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015. W Formule 2023 liczba uprawnionych do egzaminu maturalnego w szkołach powiatowych wyniesie 554 osoby, natomiast w Formule 2015 – 376. Dodatkowo jedna osoba zadeklarowała chęć zdawania egzaminu ustnego z języka mniejszości narodowej – w tym przypadku języka ukraińskiego.

Kalendarz tegorocznych matur wygląda następująco:

•          4 – 23 maja – część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE2

•          10 – 23 maja – ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego oraz ustny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły

•          1 – 19 czerwca – pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.

•          5 – 7 czerwca – ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE.

•          7 lipca – przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty.

•          do 14 lipca – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

•          do 10 sierpnia – informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

•          21 sierpnia – ustny egzamin poprawkowy

•          22 sierpnia – pisemny egzamin poprawkowy

•          8 września – przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie maturzysty

(Źródło: https://oke.wroc.pl/)

Przy okazji matury przypominamy, że Karl Abraham von Zedlitz był pruskim ministrem stanu i sprawiedliwości, a wcześniej prezydentem rządu śląskiego. W 1788 roku opracował egzaminy pozwalające na dalszą edukację na szczeblu akademickim. To jemu dzisiejsi abiturienci zawdzięczają odbywające się właśnie egzaminy.

Karl von Zedlitz urodził się 4 stycznia 1731 roku w Czarnym Borze (niem. Schwarzwaldau), ukończył Szkołę Rycerską w Brandenburgu, następnie został członkiem najwyższego trybunału w Berlinie. W roku 1770 został ministrem sprawiedliwości, a rok później ministrem do spraw kościoła i szkolnictwa. Zasłynął jako autor i krzewiciel koncepcji rozwoju pruskiego szkolnictwa, szczególnie średniego. Był jednym z najwybitniejszych pruskich ministrów. Do szkół wprowadził nowy, ulepszony typ nauczania i lepsze metodycznie podręczniki, zgodnie z założeniami Fryderyka Wielkiego. Król pragnął bowiem, aby w szkołach zerwano z mechanicznym i bezmyślnym wkuwaniem niepotrzebnych i zbędnych informacji, na rzecz kształcenia myślenia i kształtowania własnego charakteru. Zedlitz, wypełniając królewskie wskazania, przyczynił się ostatecznie do przestawienia pruskiej oświaty na nowe, neohumanistyczne i oświeceniowe tory. Dokonał istotnego przełomu, wprowadzając zaledwie w ciągu dwóch dekad średnie szkolnictwo Prus w europejski krąg elit. Zedlitz był także reformatorem Akademii Rycerskiej w Legnicy, a po utracie stanowiska ministra, w latach 1788-1789, również jej dyrektorem. To właśnie w pierwszym roku jego rządów w legnickiej akademii pisany był po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Karl Abraham von Zedlitz zmarł 18 marca 1793 r. w Cierńczycach (niem. Kapsdorf), wsi położonej obecnie w gminie Kąty Wrocławskie. Ostatnie lata swego życia minister spędził w Walimiu, w odziedziczonej posiadłości, dlatego też został pochowany w krypcie kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w Walimiu.

(RED, fot. I LO)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty