https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultują strategię

Burmistrz Miasta Lubawka zaprasza mieszkańców Gminy Lubawka, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023 – 2030.

– Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu do 15 czerwca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego oraz za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych. Formularz konsultacyjny znajduje się do pobrania w aktualnościach na stronie www.lubawka.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Lubawka. Wypełniony formularz należy: przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawka, pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka (decyduje data wpływu formularza do urzędu); złożyć osobiście w urzędzie; przekazać podczas spotkań konsultacyjnych lub przesłać na adres mailowy: lubawkalubawka.eu – mówi Sławomir Antoniewski, zastępca burmistrza Lubawki.

Spotkania konsultacyjne odbędą się:

4 maja 2023 r. – godz. 14:00 – Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19,

4 maja 2023 r. – godz. 16:30 – Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim, Rynek 14,

5 maja 2023 r. – godz. 15:30 – Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Miszkowice 8,

5 maja 2023 r. – godz. 17:30 – Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19,

8 maja 2023 r. – godz. 16:30 – Spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Lubawce – sala posiedzeń Urzędu Miasta w Lubawce, Plac Wolności 1.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty