https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przywrócą kurs?

– Począwszy od 2018 roku, stale wzrastają koszty utrzymania linii autobusowych na trasie Mieroszów -Wałbrzych. W roku 2018 koszt ten obciążał budżet gminy kwotą 174 666 zł, natomiast w 2022 r. kwota wzrosła do 445 045 zł, a w roku bieżącym jest to już 605 000 zł. Wzrosty cen paliw, mediów, usług i dostaw decydują o konieczności poszukiwania oszczędności. Gmina Mieroszów stara się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie i zmodyfikować te kursy, które są najmniej wykorzystywane przez mieszkańców. W celu optymalizacji połączeń na trasie Mieroszów – Wałbrzych – Mieroszów autobusami linii numer 15 oraz w związku z olbrzymim zapotrzebowaniem na przywrócenie kursu wykorzystywanego głównie przez seniorów, zaproponowaliśmy Zarządowi Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu powrót do starego rozkładu jazdy. Ponowne uruchomienie zlikwidowanego kursu linii nr 15 nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z ZDKiUM – podkreśla Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty