https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 42,58 m2, położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 13

w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 98, obręb nr 6 o pow. 171 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00006032/4.

Przetarg odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala

nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 7,2% udziałem w częściach wspólnych budynku

i w gruncie wynosi 124 500,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 13 000,00 zł do dnia 23 maja 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl

i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych

w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty