https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestycyjny boom w Gminie Stare Bogaczowice

Gmina Stare Bogaczowice przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. W budowie są: budynek wielorodzinny, świetlice wiejskie i wodociągi, a wkrótce rozpocznie się także budowa boiska wielofunkcyjnego i modernizacja 11 km dróg gminnych.

Trwa budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego we wsi Struga. Powstanie 30 mieszkań, które będą stanowiły mieszkaniowy zasób Gminy Stare Bogaczowice. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół budynku, a dodatkowo każda z klatek schodowych zostanie wyposażona w nowoczesne windy.

W trakcie realizacji jest również budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice.

– W obu sołectwa powstaną dwa nowoczesne, jednokondygnacyjne obiekty o konstrukcji murowanej z drewnianym dachem dwuspadowym krytym blachodachówką. W świetlicach zaplanowane zostało pełne zaplecze socjalno-sanitarne: kuchnia, sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze i magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Wartość umowy to niespełna 4 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja I) – mówi Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Trwa również budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384. Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do celów przeciwpożarowych oraz zasilania w wodę istniejące oraz planowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Długość projektowanej sieci wynosi 840 metrów. Planowane są także inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej: budowa kanalizacji sanitarnej w Starych Bogaczowicach w obrębie działek nr 347/3, 884, 868, 1064 oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na działce nr 1037.

Gmina Stare Bogaczowice pozyskała również dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja II) na „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice”.

– Projekt zakłada zmodernizowanie ok. 6,5 km dróg gminnych, stanowiących ciągi komunikacyjne między poszczególnymi sołectwami Gminy Stare Bogaczowice oraz w ich obrębie. Modernizacja będzie polegała na zmianie nawierzchni gruntowej na asfaltową lub z kostki brukowej oraz wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową na odcinku około 5 km. Łącznie daje to ponad 11 km dróg gminnych. Przy wszystkich drogach zaplanowane są roboty związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej: przepustów, rowów, odwodnień, poboczy, chodników i oznakowania. Szacunkowa wartość realizacji zadania wynosi 5 mln zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu – wylicza wójt.

Ogłoszony został przetarg na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Strudze. Zakres tej inwestycji przewiduje: wykonanie oświetlenia, budowę szatni i pomieszczeń gospodarczych w zabudowie kontenerowej, budowę trybun systemowych, budowę elementów małej infrastruktury, utworzenie miejsc parkingowych. Szacunkowa wartość realizacji tego zadania to 3 mln złotych, z czego 98% stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja III).

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty