https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uczą się pływać

60 uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych z Boguszowa – Gorc bierze udział w bezpłatnych zajęciach nauki pływania na basenie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Zajęcia prowadzone są do czerwca 2023 r.

– Nasza gmina kolejny raz przystąpiła do udziału w projekcie „Umiem pływać”, który jest realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – mówi Sylwia Dąbrowska, Burmistrz Boguszowa – Gorc. – Głównym celem programu jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Należy również podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty