https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wycieczka do Zagórza Śląskiego

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie zapraszamy na wycieczkę do Zagórza z cyklu „Twój obszar Twoim bogactwem”.

– Odwiedzimy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Akwarium, gdzie poznamy nowe formy edukacji ekologicznej oraz faunę i florę Gór Sowich oraz zwiedzimy zamek Grodno. Dla uczestników przewidzieliśmy eco-upominki. Zgłoszenia przyjmujemy do 13.04.2023r. do godz. 12.00. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń z poszczególnych gmin. Karty zgłoszeń i regulamin dostępny na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl oraz na stronach internetowych gmin: Walim, Wałbrzych, Głuszyca, Pieszyce, Nowa Ruda (Gmina wiejska), Jedlina-Zdrój oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu współpracy „Piękno i natura”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wyjaśniają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty