https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa innowacyjnego szkolenia

Rozmowa z Anną Kaczmarczyk, dyrektorem Departamentu Innowacji i Współpracy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Kto korzysta z Centrum Szkoleniowego Innovation Park?

Anna Kaczmarczyk: – Pamiętajmy, że obiekt jest nadal w fazie rozwoju. Klaster Edukacyjny Invest in EDU, prowadzony przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”, obecnie wyposaża centrum w urządzenia i maszyny, które pozwolą na osiągnięcie docelowych założeń jego funkcjonowania. Wdrożenie szkoleniowej linii przemysłowej, wyposażenie sal multimedialnych oraz zakup stanowisk mechatronicznych planowane są na przełom tego i przyszłego roku. Innovation Park przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach procesu edukacji. Dla uczniów szkół podstawowych będą to zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, aplikacji edukacyjnych i gier planszowych, mających na celu popularyzację kierunków technicznych, zaszczepianie zainteresowania robotyką i elektroniką oraz promowanie przedsiębiorczych postaw. Z kolei dla uczniów szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem tych branżowych i technicznych, planowana jest organizacja zajęć z wykorzystaniem szkoleniowych aplikacji VR i AR [wirtualna i rozszerzona rzeczywistość – przyp. red.], warsztatów z robotyki i elektroniki oraz symulacji procesów przemysłowych. Program dla uczelni wyższych, głównie tych o profilach technicznych, zakłada dodatkowo warsztaty z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej oraz wydarzenia naukowe, takie jak hackathony, makeathony, czy konkursy robotyczne.

Będzie także oferta Centrum Szkoleniowego Innovation Park dla innych grup?

– Nie zapominamy również o pracownikach przemysłowych i o podnoszeniu kwalifikacji osób już zatrudnionych. Dla nich zaplanowaliśmy szkolenia na rzeczywistych maszynach przemysłowych, warsztaty związane z utrzymaniem ruchu oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy. To ma ułatwić firmom ze strefy proces wdrażania nowych pracowników.

Również nauczyciele zawodów w szkołach technicznych i branżowych oraz doradcy zawodowi znajdą tu coś dla siebie i będą mogli podnosić swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę o realnych potrzebach przemysłu, w tym o warunkach pracy w zakładach i aktualnych trendach przemysłowych.

Na czym polega innowacyjność wałbrzyskiego Centrum Szkoleniowego Innovation Park?

– Placówka została wyposażona w technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i stworzyła strefę VR/AR. Te technologie umożliwiają naukę i popularyzację kierunków technicznych na podstawie nowoczesnej i atrakcyjnej formy zajęć. Wirtualne środowisko symulujące realia przemysłowe angażuje wszystkie zmysły uczestników, wyrabia pamięć mięśniową i daje możliwość obsługi skomplikowanych maszyn bez obawy o ich uszkodzenie, czy o bezpieczeństwo. Ponadto umożliwia tworzenie własnych, „szytych na miarę” aplikacji VR oraz korzystanie z szerokiej bazy gotowych rozwiązań. To wszystko daje w zasadzie nieograniczone zdolności szkoleniowe.

Natomiast strefa przemysłowa – złożona z rzeczywistych, profesjonalnych maszyn i urządzeń – ma stanowić odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców działających w strefie. Szkoleniową Linię Przemysłową cechować ma mnogość zautomatyzowanych procesów, takich jak: nitowanie, gięcie, wykrawanie, czy wtryskiwanie. Wszystko, aby szkolić możliwie największą liczbę grup zawodowych, w wielu specjalizacjach przemysłowych bez potrzeby zatrzymywania procesów produkcyjnych w zakładach.

Z kolei strefa naukowa to nowoczesne stanowiska edukacyjne: systemy mechatroniczne i robotyczne, zestawy Arduino, drukarki 3D, roboty oraz monitory interaktywne. Podczas prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane pomoce naukowe, na których zakup nie mogą sobie zwykle pozwolić placówki edukacyjne. Stanowiska dadzą możliwość efektywnych szkoleń z zakresu robotyki, informatyki i elektroniki, zaszczepiając w uczniach techniczne zainteresowania oraz dając możliwość rozwoju talentów w dziedzinach nauk ścisłych.

Istotną częścią projektu jest również strefa multimedialna. Wyposażenie sali w ekran wielkoformatowy, interaktywne monitory dotykowe, system kamer do wideokonferencji oraz odpowiednie nagłośnienie dadzą możliwość prowadzenia wydarzeń na najwyższym audio- wizualnym poziomie. Strefa konferencyjna wykorzystywana będzie podczas stacjonarnych eventów, takich jak warsztaty szkoleniowe, konferencje czy konkursy edukacyjne. Wyposażenie obiektu w cały, wymieniony przeze mnie, asortyment sprawi, że Centrum Szkoleniowe Innovation Park stanie się jedną z najbardziej innowacyjnych placówek w kraju.

Jaką infrastrukturą dysponujecie?

– Centrum Szkoleniowe Innovation Park mieści się w hali przemysłowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Villardczyków w Wałbrzychu. To dwupoziomowy obiekt, składający się z obszernego holu, przeszklonej sali konferencyjnej, części przemysłowej oraz strefy VR z sześcioma stanowiskami. Do dyspozycji pozostają pomieszczenia biurowe i socjalne oraz antresola z widokiem na cały obiekt. Mamy tam monitory i komputery wyposażone w odpowiednie aplikacje, gogle VR oraz adaptery do wirtualnego spawania, które tworzą profesjonalne stanowiska spawalnicze w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Do tego interaktywne ekrany dotykowe, zestawy Arduino oraz model robota przemysłowego nadający się do samodzielnego montażu.

Jakimi aplikacjami VR dysponuje Innovation Park?

– Centrum zakupiło między innymi aplikację symulującą procesy produkcyjne do nauki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcyjnych oraz oprogramowanie służące do nauki spawania w dwóch technologiach: wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wciąż poszerzamy bazę oprogramowania, które dostępne będzie dla użytkowników obiektu. Docelowo powstać ma również aplikacja VR symulująca pracę rzeczywistej linii szkoleniowej, w którą zostanie wyposażona placówka.

Jakie są plany na przyszłość?

– Na 2023 rok zaplanowane są wyposażenie sal konferencyjnych w system multimedialny, stanowiska edukacyjne oraz poszerzenie biblioteki aplikacji VR. W tym roku rozpocznie się również procedura zakupu szkoleniowej linii przemysłowej, której wdrożenie zaplanowano na przełom 2023 i 2024 roku.

Ile osób skorzystało z Centrum i jakie są plany na ten rok?

– Na początku grudnia 2022 roku odbyło się otwarcie strefy VR Centrum Szkoleniowego. Do końca lutego tego roku z lekcji pokazowych „Poznaj nasz VR” skorzystało około 250 uczniów szkół podstawowych i średnich. W planach na cały rok 2023 jest zapoznanie z

technologią wirtualnej rzeczywistości około 1000 osób.

(JM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty