https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatna rehabilitacja domowa

Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju oferuje mieszkańcom nieodpłatną rehabilitację w warunkach domowych.

– Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach projektu socjalnego „Rewalidacja poprzez rehabilitację” mieszkańcy Jedliny-Zdroju, którzy mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub równorzędny, wydany przez inne organy orzekające (także dzieci do 16 roku życia), w orzeczeniach w których zawarty jest punkt dotyczący konieczności sprawowania opieki przez osoby trzecie (potwierdzenie niesamodzielności) bez zbędnych kolejek mogą skorzystać z fachowej, domowej rehabilitacji. Zgłoszenia na rehabilitację przyjmowane są codziennie w pokoju nr 2 (I piętro) Centrum Usług Społecznych przy ul. Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju. Do zgłoszenia, w którym należy podać imię i nazwisko, adres i obowiązkowo telefon kontaktowy, należy dołączyć kserokopię orzeczenia, skierowanie lub e-skierowanie wydane na rehabilitację w domu pacjenta o kodzie 2146. Zgłoszenie z dokumentacją przekazane zostanie naszemu partnerowi – placówce medycznej, która dokona niezbędnej weryfikacji, oceny i kwalifikacji w domu pacjenta. W poprzedniej edycji na lata 2018-2020 korzystało co roku z tej usługi ponad jedlinian – wyjaśniają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty