https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozmawiali o bezpieczeństwie

W Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój odbyło się spotkanie burmistrza Leszka Orpla z przedstawicielami policji, pracownikami jednostek samorządowych oraz ze współpracującymi z policją pracownikami magistratu.

W trakcie spotkania burmistrz przedstawił nowego Komendanta Komisariatu Policji w Głuszycy asp. szt. Wojciecha Gabrysiaka i jego zastępcę podkom. Piotra Lipińskiego. Ze strony policji w spotkaniu uczestniczył także Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Wałbrzychu podinsp. Rafał Klimczak.

– Rozmawialiśmy na temat dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poruszyliśmy wiele tematów dotyczących m.in. problemów występujących w szkole związanych z narkotykami, papierosami i alkoholem. Wiele uwagi poświęciliśmy przemocy w rodzinie, spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwemu parkowaniu m.in. przy wejściu głównym do szkoły podstawowej i w okolicach „Żabki”, nielegalnym wysypiskom śmieci, zaśmiecanie promenady i wielu innych miejsc na terenie miasta. Uczestnicy spotkania prosili o zwrócenie szczególnej uwagi na kierowców przekraczających prędkość, przede wszystkim na ul. Piastowskiej, Wałbrzyskiej i w okolicach placu Zdrojowego. Poruszyliśmy również temat bezpieczeństwa na placach zabaw, a przede wszystkim o konieczności prowadzenia wzmożonych kontroli na placach zabaw przy ul. Długiej i ul. Moniuszki – relacjonuje Leszek Orpel, który na zakończenie spotkania podziękował za dotychczasowa współpracę i poprosił, by policjanci podejmowali interwencje nawet w małych, prozaicznych sprawach, które dla miasta są ważne.

(KS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty