https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Opaski dla seniorów

W ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze kupił 100 opasek bezpieczeństwa, które połączone są z usługą operatora pomocy medycznej. Pomoc kierowana jest do mieszkańców Gmina Kamienna Góra w wieku 65+, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Osoby zainteresowane opaską proszone są o kontakt z GOPS: al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze lub telefonicznie: 75 610 62 53.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty