https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybierz projekt

Zakończył się proces zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice na rok 2023. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego, głosowanie nad 3 zgłoszonymi projektami odbędzie się: 24 marca 2023 r. w godzinach 12.00 – 17.00 oraz 25 marca 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. St. Żeromskiego 27 w Świebodzicach. Mieszkańcy Gminy Świebodzice mogą głosować na projekty:

1. modernizacja placu zabaw dla dzieci z „kącikiem” do gimnastyki dla dorosłych

2. wykonanie murala, który w swojej treści będzie nawiązywał do historyczno-społecznych tradycji naszego miasta. Myślą przewodnią dzieła będzie postać i osiągnięcia najsłynniejszego mieszkańca Świebodzic Gustawa Beckera

3. zadaszenie trybuny stadionu piłkarskiego wraz z montażem nagłośnienia i monitoringu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty