https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzień Sołtysa w Gminie Walim

11 marca obchodzony był Dzień Sołtysa. W Gminie Walim tę funkcję pełni 10 osób: 3 kobiety i 7 mężczyzn. Na osobie sprawującej funkcję sołtysa spoczywa wielka odpowiedzialność. Sołtys jest najbliżej lokalnej społeczności, najlepiej dostrzega jej potrzeby i przekazuje je samorządowi gminnemu. Na spotkaniu z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, Wójt Gminy Walim Adam Hausman podziękował sołtysom za ich trud i wysiłek w wykonywaniu zadań w sołectwach, dobrą współpracę oraz inicjatywy, które przekładają się na realizację potrzeb mieszkańców. Złożył także życzenia realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz własnego środowiska i całej gminy, sukcesów i zadowolenia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z pełnienia funkcji społecznej, a także szacunku mieszkańców.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty