https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nagrody za zakładki do książek

Biblioteka Publiczna w Mieroszowie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Zakładka do książki”, który będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: kat. I 4-5 lat, kat. II 6-7 lat oraz kat. III 8-10 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki w dowolnej płaskiej technice plastycznej(np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Praca musi posiadać przywiązaną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, nazwa szkoły, wiek i należy ją dostarczyć wraz formularzem zgłoszeniowym do 17 marca 2023 r. do Biblioteki Publicznej w Mieroszowie (ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów). Konkurs zostanie rozstrzygnięty 23 marca 2023 roku, a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Mieroszowie 27 marca 2023 roku.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty