https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Friedlandzkie obywatelstwo

Burmistrz miasta Friedland w Dolnej Saksonii Andreas Friedrichs otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.

– Wiem, że nie tylko ja, ale także moi poprzednicy i mieszkańcy bardzo doceniają przyjaźń i sentyment Andreasa Friedrichsa do naszego miasta i regionu, szczególnie, że ma to nie tylko wymiar osobisty, w ramach przyjacielskich spotkań, ale również niesie to ze sobą bardzo wymierną pomoc dla Gminy Mieroszów – przypomniał podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa burmistrz Andrzej Lipiński. – Można tu choćby wspomnieć przekazany dla nas przez Friedland w 2016 r. samochód dostawczy, który nadal służy, czy strażacki wóz bojowy przekazany w 2020 roku za symboliczne jedno euro. Pamiętamy także zeszłoroczne zaangażowanie pana burmistrza w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, kiedy zorganizował wyjazd i przyjechał do nas z pomocą po rozpoczęciu wojny przez Rosję. Był wtedy u nas, zajmował się nawet rozładunkiem i był głęboko poruszony sytuacją, w której znaleźli się obywatele Ukrainy uciekający ze swojego kraju w obliczu wojny. Ta pomoc była ważna też dla nas, jako Gminy Mieroszów, ponieważ wówczas trafiło do nas pół tysiąca uchodźców, którzy znaleźli tu schronienie i wsparcie. Dzisiejsze relacje między Mieroszowem i Friedlandem z Dolnej Saksonii mają swoje korzenie we współpracy w ramach tzw. Miast Friedlandzkich, co zostało zapoczątkowane przez ówczesnego Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza już w maju 1996 roku, podczas wizyty we Friedlandzie (Land Mackleburg-Vorpommern). W sierpniu 1996 roku, podczas spotkania w Korfantowie, Mieroszów zadeklarował współpracę i dołączył do grupy miast, które nazywają się lub w swojej historii nosiły nazwę Friedland. Andreas Friedrichs w tę współpracę był włączony od samego początku, początkowo jako radny Rady Miejskiej Gminy Friedland, a od 2001 roku jako burmistrz. Uroczysta sesja rady miejskiej nie skłania do tego by mówić o bardziej osobistych, przyjacielskich relacjach, ale zapewniam, że dotyczą one nie tylko mnie, moich poprzedników, pracowników urzędów i jednostek, ale także wielu innych mieszkańców Gminy Mieroszów. Trzeba tu wspomnieć też o ogromnym wkładzie Aleksandra Friedrichsa w popularyzację naszego miasta i pięknego przyrodniczo regionu wśród mieszkańców Dolnej Saksonii, a nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów z jednej strony jest oficjalnym wyrazem uznania i szacunku dla postawy, będącej przykładem wzajemnej przyjaźni, współpracy, partnerstwa i wsparcia jako działań oddolnych na rzecz budowy silnej Europy. Wyrażam swoje wielkie uznanie dla Andreasa Friedrichsa i w imieniu Gminy Mieroszów bardzo dziękuję za wszelkie działania na rzecz naszego Friedlandu, a obecnie Mieroszowa. Cieszę się i jestem zaszczycony, że mogliśmy Cię – Drogi Przyjacielu – wpisać na karty naszej historii jako honorowego obywatela, aby w ten sposób docenić wsparcie i przyjaźń, jakich doświadczamy – dodał burmistrz Mieroszowa.

(KK, fot. Natalia Grzeszuk)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty