https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyróżnili strażaków

W sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów. Podczas spotkania wręczone zostały wyróżnienia członkom OSP oraz osobom, które w sposób szczególny zaangażowały się w rozwój jednostki.

Odznakami za 30 lat służby odznaczeni zostali druhowie: Marian Smoleń i Jerzy Skiba,– odznaką za wysługę 25 lat – Janusz Frasiak, a za wysługę 10 lat: Marcin Gotowt i Tomasz Sokół. Za zaangażowanie oraz największą ilość wyjazdów do działań ratowniczych w roku 2022 pamiątkowymi dyplomami wyróżnieni zostali: druhna Marta Figura oraz druhowie Daniel Szarata i Adrian Dul. W uznaniu za wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, zarząd jednostki postanowił wyróżnić wójta Wiesława Cepielika, sekretarz gminy Martę Kwiecień, właściciela firmy Gaja Daniela Gajewskiego, właściciela firmy Kari Wiesława Plutę oraz osobę wspierającą jednostkę w rozliczeniach finansowych – Krzysztofa Tabakę. W trakcie obrad przyjęto również ślubowanie nowego członka OSP Marciszów.

(RED, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty