https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje dla klubów sportowych

Gmina Mieroszów przyznała, w ramach konkursu na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 96 000 zł organizacjom pożytku publicznego. Wsparcie dostały: Akademia Piłkarska Mieroszów – 25 700 zł, UKS Sokołowsko – 17 500 zł, UKS Mieroszów – 18 800 zł, Klub Piłkarski Mieroszów – 30 000 zł, PZW Koło Mieroszów – 4 000 zł.

– Teraz będziemy czekamy na wnioski z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego i turystyki oraz w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczymy na zaangażowanie i bardzo cieszymy się, że realizujecie swoje pasje w tych obszarach. Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji w wyniku skutków wojny na Ukrainie, nadal możemy Was w tym wspierać. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w przedsięwzięcia i pracę na rzecz mieszkańców – podkreśla Andrzej Lipiński, Burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty