https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze zaprasza osoby, które ukończył 65 lat do skorzystania z tak zwanej „opaski bezpieczeństwa” z przyciskiem SOS, który umożliwia połączenie się z telecentrum i ratownikami medycznymi.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, które ukończyły 65 lat przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Wybrane w postępowaniu „opaski bezpieczeństwa” są produktami medycznymi, ładowanymi w sposób dogodny dla osób starszych, za pomocą ładowarek indukcyjnych, które zapewniają całodobową opiekę na odległość przez centrum monitoringu zatrudniające co ratowników medycznych, opiekunów medycznych lub pielęgniarki. Zadanie jest finansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej opaski muszą skontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze pod numerem telefonu 74 845 03 67 lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Kamiennogórskiej 22. Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty