https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe mieszkania i oświetlenie

W Mieroszowie zostanie zbudowany nowy budynek mieszkalny, a w gminie wymienione i rozbudowane zostanie uliczne oświetlenie.

Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński podpisał umowę z Prezesem Zarządu SIM Sudety Sp. z o.o. w Kołodzku Zbigniewem Kierasem w sprawie realizacji budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej w Mieroszowie. Projekt zakłada, że w budynku powstanie 28 lokali mieszkalnych.

Z kolei z Prezesem Zarządu EL-Mar Spółka z o.o Dariuszem Tokarzem została podpisana umowa na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Mieroszów.

– Zadanie zostało podzielone na trzy części. I etap obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wymianę sodowych 359 opraw na oprawy LED z inteligentnym systemem zarządzania oświetlenia. II etap to budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3362 D w Rybnica Leśnej, w tym na końcowym odcinku dojazdowym do Schroniska PTTK Andrzejówka wraz z oświetleniem dróg turystycznych w okolicy schroniska. Powstanie w sumie 20 nowych punktów oświetleniowych. III etap zakłada budowę 11 punktów oświetleniowych na ul. Radosnej w Sokołowsku. Gmina Mieroszów pozyskała na ten cel 990 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wylicza Andrzej Lipiński.

(KK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty