https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OKiS zaprasza: wystawa pofestiwalowa State of Glass

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie będzie można podziwiać prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie.

Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu” było tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń pomiędzy artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła 2022, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, rozbudowany program festiwalu pozwolił zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli artystyczną, technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. State of Glass jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Wystawa w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno to kolejna okazja do poznania twórczości wybitnych specjalistów i twórców szkła, ale także poszerzenia wiedzy o regionie słynącym od setek lat z tradycji szklarskich. Przewodnim tematem tegorocznych działań uczestników pleneru były poszukiwania wokół stanu szkła na pograniczu polsko-czeskim z zakresu zarówno szkła artystycznego, jak i użytkowego.

Data: 9 lutego – 31 maja 2023 r., wernisaż: 9 lutego 2023 r., godz. 17.30

Miejsce: Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno, ul. Blich 2, Krosno

Godziny otwarcia wystawy: https://miastoszkla.pl/kontakt

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass.

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, TV Dami

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty