https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Narada sołtysów

W Urzędzie Gminy Walim odbyła się pierwsza w tym roku narada sołtysów. W trakcie narady omówione zostały sprawy związane z dostawą nowych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy. Sołtysi poruszali także tematy związane z oświetleniem ulicznym, remontami nawierzchni dróg i dystrybucji węgla na terenie gminy. Ważną kwestią było również omówienie zasad i obowiązków właścicieli posesji dotyczących odśnieżania chodników. Wójt Adam Hausman przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa, bieżące utrzymanie chodników należy do właścicieli i zarządców nieruchomości, przy których te chodniki są położone.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty