https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

83 rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

– Zarząd Koła Związku Sybiraków w Wałbrzychu zaprasza uczniów ze szkół w Wałbrzychu i powiecie oraz mieszkańców do udziału w uroczystości złożenia kwiatów i zapalenia zniczy z okazji 83. rocznicy pierwszej masowej deportacji na Sybir – mówi Wacław Kwieciński, sekretarz wałbrzyskiego koła Związku Sybiraków.

– Uroczystość odbędzie się 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 11.45 przed pomnikiem „Ofiar Golgoty Wschodu”, który znajduje się na posesji Kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu (Piaskowa Góra). Uroczysta msza święta w powyższej intencji zostanie odprawiona w kościele obok pomnika o godz. 12.00.

– Bądźmy razem na tej szczególnej modlitwie. Po nabożeństwie serdecznie zapraszamy na dalszy ciąg uroczystości do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, czyli do dawnego Gimnazjum nr 6 przy ul. Głównej 2 w Wałbrzychu. Szkoły zamierzające wysłać delegacje na dalsze uroczystości w ZSP nr 7, prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 lutego w sekretariacie szkoły pod telefonem 74 664 48 60 – dodaje w imieniu wałbrzyskich Sybiraków Wacław Kwieciński.

Wystawa w Lubawce

7 lutego 2023 r. delegacja Związku Sybiraków w Wałbrzychuwzięła udział w uroczystym otwarciu wystawy „Sybir. Utrwalone w kadrze, zapamiętane w obrazach”, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce. Reprezentację koła stanowili: Sybiraczka Raisa Podhorodecka, Sybiraczka Maria Kujawa i sekretarz koła Wacław Kwieciński. W dużej, nowo oddanej do użytku sali gimnastycznej, szkoła przygotowała apel poległych, odśpiewano hymn państwowy, hymn Sybiraków i hymn szkoły.

– Dyrektor szkoły Ewa Telega przywitała zebranych przybyłych gości, mieszkańców Lubawki i uczniów tej szkoły. Następnie głos zabrali: burmistrz Lubawki Ewa Kocemba, Jarosław Trościanko – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Jeleniej Górze oraz Wacław Kwieciński koordynator wystawy z ramienia Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, przybliżając tematykę wystawy. Ponadto obecni na wystawie byli: Prezes Koła Związku Sybiraków w Kamiennej Górze Zenon Wilkaniec, dyrektor Szkoły im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie Barbara Stanek, delegacja Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim oraz seniorzy z Uniwersytetu III Wieku w Lubawce. Po obejrzeniu wystawy i szeregu różnych dyskusji w małych grupach, goście zostali zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających bezpłatnie, w godzinach pracy szkoły do 22 lutego – relacjonuje sekretarz wałbrzyskiego koła Związku Sybiraków.

(WK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty