https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż działka w Chełmsku Śląskim

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego:

udział 1/6 części działki nr 164/21 o pow. 72 m2 położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Kamiennogórskiej, przeznaczonej do zabudowy budynkiem składającym się z pomieszczeń gospodarczych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem E-15 MN/U i znajduje się strefie A ochrony konserwatorskiej. Przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną lub jednorodzinną średniej i niskiej intensywności usługi ponadpodstawowe, ogólnomiejskie: administracja, handel, gastronomia, rzemiosło w tym zieleń towarzyszącą. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 7.640,00 złotych plus należny podatek VAT. Z czego 1/6 część wynosi 1.275,00 złotych plus należny podatek VAT. Wadium w wys. 10 % tj. 128,00 zł i winno być wpłacone najpóźniej w dniu 28 lutego 2023 roku na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w Sali posiedzeń pokój nr 10.

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7, kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej BIP Lubawka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty