https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dopłacą do oczyszczalni i szamb

– Zapraszam osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (o przepustowości do 7,5 m3 na dobę) lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe, czyli szamb – mówi Mirosław Lech, wótj Gminy Stare Bogaczowice.

– Dotacje mają na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i  ekonomicznie nieuzasadniona. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, oraz pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP w od 30 stycznia do 28 lutego 2023 r. Regulamin udzielania dotacji oraz niezbędne formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Stare Bogaczowice. Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując pytania na adres e-mail: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie: 74 8452 718 lub 74 8452 165 – dodaje wójt Mirosław Lech.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty