https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nabór do komitetu rewitalizacji

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór członków komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie przyjętym uchwałą nr LV/381/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji.

 – Komitet rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Głuszycy w zakresie rewitalizacji – wyjaśnia Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Treść ogłoszenia, regulamin komitetu rewitalizacji oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony gluszyca.pl.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty