https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatna pomoc prawna

– Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu wałbrzyskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim – mówi Marcin Kałużny ze Stowarzyszenia Sursum Corda.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji działają w:

 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 4, czynny w: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12.00-16.00,

– Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, czynny w środę i piątek w godz. 09.00-13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

– Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju, ul. T. Kościuszki 19, w każdy poniedziałek w godz. 09.00-13.00 – poradnictwo obywatelskie,

– Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, w każdy wtorek w godz. 10.00-14.00 – poradnictwo obywatelskie,

– Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Parkowa 9, w każdą środę w godz. 11.00-15.00,

– Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, w każdy czwartek w godz. 7.30-11.30,

– Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdrój, ul. Piastowska 11, w każdy piątek w godz. 12.00-15.00.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 74 846 05 48 (poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30 oraz piątki w godz. 7.30 – 14.30) oraz e-mailowo na adres poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl.

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, po złożeniu oświadczenia (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

– informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,

– wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,

– sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,

– poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,

– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,

– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,

– skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,

– nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

– poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,

– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,

– przeprowadzenie mediacji,

– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty