https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Uchwalili budżet Gminy Głuszyca

Podczas ostatniej w 2022 r. sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 r. Wcześniej projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Przyszłoroczny budżet Gminy Głuszyca to dochody na poziomie 51 945 943 zł. Dla porównania w 2013 r. było to 25 004 529 zł. Wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 55 752 972 zł, a w 2013 r. wynosiły 23 815 072 zł.

– Jest to jeden z najtrudniejszych do przygotowania budżetów gminy, z jakim musieliśmy się z moimi współpracownikami się zmierzyć. Jednym z powodów były wysokie ceny energii i paliw, a drugim wojna w Ukrainie. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej radni podkreślili, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane dwie duże inwestycje: rozpoczęcie odwiertu w celu poszukiwań wody termalnej oraz adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum na potrzeby przedszkola samorządowego – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty