https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OKiS zaprasza: wystawa pofestiwalowa e-Glass Festival 2022

Celem projektu State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania są także formą prezentacji najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie zaplanowana na 16 grudnia 2022 r. wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie. Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmuje również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce. W tym roku wydarzenie zrealizowane zostało w dniach 15-21 lipca w ramach e-Glass Festival. Przewodnim tematem tegorocznych działań były poszukiwania wokół stanu szkła na pograniczu polsko-czeskim z zakresu zarówno szkła artystycznego, jak i użytkowego.

Wernisaż wystawy dzieł powstałych podczas warsztatów zaplanowany został na 16 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w Muzeum Karkonoskim przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze. Prace będzie można oglądać do 31 grudnia 2022 r.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Współorganizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski. Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, TV Dami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty