https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mogą się wprowadzać

12 grudnia 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego budynku wielorodzinnego, który Gmina Stare Bogaczowice wybudowała w Strudze. Dzięki temu 30 rodzin dostanie nowe mieszkanie.

– Wychodząc naprzeciw tym, którzy nie mają własnego mieszkania, Gmina Stare Bogaczowice postawiła na budowę budynków wielorodzinnych. Dobiegła końca budowa czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Struga. Dzięki tej inwestycji powstało 30 mieszkań. Poza budynkiem mieszkalnym powstała pełna infrastruktura towarzysząca, w tym dojazd do budynku wraz z miejscami postojowymi, zieleń, chodniki oraz obiekty małej architektury: śmietnik, trzepak, ławki, kosze naśmieci oraz obszar wydzielony pod podziemny zbiornik na paliwo dla potrzeb lokalnej kotłowni – mówi Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.

Wartość tego zadania to 8 477 422,57 zł brutto. Jednak gmina nie poprzestała na jednym budynku. Ogłoszony został drugi przetarg na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, powiat wałbrzyski”, w wyniku którego – w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy – ma powstać bliźniaczy budynek, który zapewni kolejne 30 mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Bogaczowice. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół budynku, a dodatkowo każda z klatek schodowych zostanie wyposażona w nowoczesne windy.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty