https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XVIII Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Podsumowaniem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach zadania publicznego „Żyj zdrowo, kolorowo!” było XVIII Forum Osób z Niepełnosprawnościami, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Wałbrzych, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu oraz Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, pod honorowym patronatem Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, który jednocześnie był gospodarzem forum.

Tematem XVIII Forum Osób z Niepełnosprawnościami były „Standardy dostępności w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w Gminie Wałbrzych – dobre praktyki”. Jednym z punktów programu była debata, podczas której zaproszeni goście ze środowiska osób z niepełnosprawnościami pracowali metodą warsztatową nad standardami w obszarach: edukacja, kultura i sport, rynek pracy – zatrudnienie, wspomaganie i inicjowanie zmian społeczno-socjalnych, autonomia życia w przestrzeni publicznej. Z wniosków wysuniętych podczas debaty powstanie katalog dobrych praktyk, zawierający standardy dostępności miasta Wałbrzych oraz plan dalszych działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osób z niepełnosprawnościami.

Podczas forum były także występy artystyczne, prezentacja wyrobów rzemiosła artystycznego oraz prezentacja oferty zakładów aktywności zawodowej. Osoby, firmy i instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami zostały uhonorowane za szczególny wkład w zatrudnianie i wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania publicznego „Żyj zdrowo, kolorowo!”, realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu,była aktywizacja społeczna oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością, wspieranie ich aktywności w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Działania, które były współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, skierowane były do młodzieży oraz osób dorosłych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będących mieszkańcami dwóch powiatów: grodzkiego, czyli miasta Wałbrzych i ziemskiego powiatu wałbrzyskiego.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty