https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Profilaktyczna debata o środkach psychoaktywnych

Uczniowie klas siódmych i ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach uczestniczyli w programie profilaktycznym „Debata”.

– Jest to program, którego zadaniem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży i uświadomienie młodym ludziom zagrożenia wynikającego z korzystania ze środków psychoaktywnych. Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA jest programem rekomendowanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. W naszych szkołach program prowadził trener Dominik Dutka z Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie, któremu dziękujemy za bardzo ciekawe warsztaty. Program sfinansowany został ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na terenie Gminy Walim – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty