https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują elektrownię słoneczną

W ramach projektu partnerskiego, zawiązanego w ramach Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w skład, którego wchodzą 3 gminy: Wałbrzych, Głuszyca, Jedlina-Zdrój oraz 4 podmioty: MZUK (Lider partnerstwa), PEC S.A., Aqua-Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, do połowy przyszłego roku powstaną 2 farmy fotowoltaiczne (2 MW i 0,5 MW) oraz 16 mikroinstalacji o mocy do 50 kW. Łączna moc zainstalowanych w projekcie instalacji fotowoltaicznych to 2,89 MW. Projekt partnerski w szacunkowej, łącznej wartości 15,1 mln zł, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w konkursie ogłoszonym dla klastrów energetycznych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w wysokości 6,6 mln zł. W ramach projektu partnerskiego.

Podpisanie umowy na wykonanie farmy fotowoltaicznej zostało zaplanowane na 3 listopada 2022 r. o godzinie 13:30 wsali konferencyjnej Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego w wałbrzyskim Rynku.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty