https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przygotuj strategię

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie rozpoczyna drugi cykl spotkań warsztatowych, poświęconych przygotowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju obszaru obejmującego gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

– Chcesz sfinansować swój pomysł? Przyjdź i wskaż w jakim kierunku chcesz się realizować! Zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu – określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru jak również celów strategii. Poza spotkaniami bezpośrednimi zaplanowano możliwość konsultowania poszczególnych, tworzonych części lokalnej strategii rozwojuz wykorzystaniem zróżnicowanych form komunikacji – w tym elektronicznej. Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie przy ul. Grunwaldzkiej 26 (dostępne ankiety papierowe) oraz na stronę internetową www.partnerstwo-sowiogorskie.pl gdzie wkrótce pojawią się: opracowane materiały ze spotkań do których będzie można wnosić uwagi za pośrednictwem formularza kontaktowego (e-mail), ankieta elektroniczna (formularz Google), formularz składania uwag do poszczególnych części projektu LSR – zachęcają przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się: 28 września (środa) o godz. 15.00 w Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju, 29 września 9wtorek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, a 11 października 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9.

Proces tworzenia LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty