https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wszystkie śmieci nasze są

Mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej licznie wzięli udział w akcji sprzątania świata. Wspólnie porządkowali między innymi głuszyckie Kamyki i okolice jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. A na 24 września 2022 r. zaplanowana została akcja PosprzątajMY Świebodzice.

– W miniony piątek mieszkańcy Głuszycy, z burmistrzem Romanem Głodem na czele, zebrali się na Kamykach, by wspólnie posprzątać wszystkie pozostałości po wizytach innych, goszczących nad przepięknym kamieniołomem. Tegoroczna akcja prowadzona była pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze” i zaowocowała zebraniem prawie 350 kg śmieci. Wśród licznych butelek – szklanych i plastikowych, znaleziono również części z samochodu, które – – zamiast trafić na szrot – zostały wyrzucone do lasu. Podziękowania za udział w akcji kierujemy do zastępcy burmistrza Głuszycy Grzegorza Szymańskiego, przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy, dyrektorów jednostek gminnych, uczniów Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Głuszycy oraz pozostałych uczestników – mówi Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Organizatorem głuszyckiej akcji byli: burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, a koordynatorem 29 ogólnopolskiej akcji była Fundacja Nasza Ziemia.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty