https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zdobądź grant z Funduszu Toyoty

Ruszyła trzynasta edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” w Aglomeracji Wałbrzyskiej, powiecie oławskim oraz Gminie Czernica.

Fundusz Toyoty, stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty tzw. „małej rewitalizacji”. Są one przygotowywane przez organizacji non-profit i realizowane w Aglomeracji Wałbrzyskiej lub powiecie oławskim. Projekty zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.  

 – Z uwagi na to, że projekty są związane są z pracami budowlanymi, w obecnej edycji zdecydowaliśmy się podnieść maksymalną kwotę dotacji do 25 tys. złotych. Dodatkowo, z uwagi na sąsiedztwo fabryki w Jelczu-Laskowicach, powiększyliśmy zasięg funduszu o Gminę Czernica w powiecie wrocławskim – podkreśla Manager General Affiars Grzegorz Górski.

 Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 125 tys. zł dla projektów realizowanych w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 100 tys. zł dla projektów z powiatu oławskiego i Gminy Czernica. Łączna pula grantów wynosi więc 225 tys. złotych. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy kwietniem a październikiem 2023.  Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Toyoty znajdują się na dedykowanej stronie funduszu https://fundusztoyoty.pl. Wniosek online należy złożyć najpóźniej do 5 grudnia.

Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego przy Publicznego Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu to kolejny projektu dofinansowany w ramach Funduszu Toyoty 2022. Uroczystość otwarcia miasteczka odbyła się 16.09.2022 r. i uczniowie szkoły wraz z rodzicami, nauczycielami mogli uczyć się bezpiecznych zasad poruszania się na rowerze, korzystając z placu manewrowego, na którym znajdują się m.in. oznakowane przejścia dla pieszych, rondo i skrzyżowania.

(GK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty