https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zagospodarują podnóże Chełmca

Gmina Boguszów – Gorce dostała pieniądze na zagospodarowanie podnóża góry Chełmiec.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z udziałem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko oraz burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwii Dąbrowskiej, została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji obejmującej zagospodarowanie turystyczne terenu u podnóża Chełmca. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zakłada zagospodarowanie turystyczne terenu u podnóża Chełmca. Powstaną tam m.in. odpowiednie ścieżki, ławki oraz tablice informacyjno-turystyczne. Ponad 117 tys. zł dofinansowania pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

– Dzięki tej inwestycji kolejne miejsce w aglomeracji wałbrzyskiej zyska na atrakcyjności i z pewnością przyciągnie kolejnych turystów. Dziękuję władzom gminy za dobrą współpracę na rzecz naszego regionu – komentuje wicemarszałek Grzegorz Macko.

– Gmina Boguszów-Gorce stara się ciagle poszerzać swoją turystyczna ofertę. W ramach zagospodarowania turystycznego, wybudujemy wiatę wraz infrastrukturą oraz platformę widokową przy uczęszczanym szlaku zarówno przez turystów pieszych jak i tych na rowerach. Chełmiec jest drugim, co do wysokości szczytem Gór Wałbrzyskich, należącym do Korony Gór Polski. Zatem każda dodatkowa atrakcja to więcej turystów w naszej pięknej miejscowości – dodaje burmistrz Sylwia Dąbrowska.

(TZ)

REKLAMA

REKLAMA