https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zawody dla strażaków

10.09.2022 r. na stadionie w Starych Bogaczowicach zostaną rozegrane Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP Ziemi Wałbrzyskiej.

W godzinach 9.00 – 9.30 nastąpi odbiór placu zawodów przez przewodniczącego komisji sędziowskiej oraz komendanta zawodów. Kwadrans później reprezentacje OSP ustawią się do uroczystości otwarcia zawodów. Na godzinę 9.50 zaplanowane jest złożenie przez komendanta zawodów meldunku Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu o gotowości jednostek do rozpoczęcia zawodów i odegranie hymnu państwowego. O godzinie 10.00 nastąpi oficjalne otwarcie zawodów przez Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, a po nim odbędzie się odprawa kierowników reprezentacji z przewodniczącym komisji sędziowskiej. W godzinach 10.30 – 11.50 odbędą się zmagania sztafet pożarniczych 7×50 m z przeszkodami, w godz. 12.00 – 13.30 odbędą się pożarnicze ćwiczenie bojowe, a na godz. zaplanowane zostało oficjalne zakończenie zawodów, po którym uczestnicy zostaną zaproszenie na posiłek.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty