https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plastikowa apokalipsa

„Plastikowa Apokalipsa” to film w reżyserii Roberta Delegiewicza, który powstał w ramach „Sowiogórskich warsztatów filmowych”- zadania grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w partnerstwie z Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w Głuszycy, Podziemnym Miastem Osówka i Chórem Seniorów Renoma.

Film porusza tematykę ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Zdjęcia kręcone były na terenie 2 gmin obszaru LGD – Głuszycy i Jedliny-Zdroju,  m.in. w Podziemnym Mieście Osówka, w Kamykach oraz w Pałacu Jedlinka.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie warsztaty filmowe” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Nasze Góry Sowie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Film można obejrzeć klikając w link: https://www.youtube.com/watch?v=bX-D73bGxXY

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty