https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Modernizacja boiska w Głuszycy

Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy”.. Gmina Głuszyca przekazała teren boiska miejskiego przy ul. Dolnej wykonawcy inwestycji – firmie Activa z Łodzi. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA