https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wystawa Józefa Robakowskiego

Laboratorium, zapisy biologiczno-mechaniczne

Najnowsza wystawa w Galerii Foto-Gen prezentować będzie dzieła Józefa Robakowskiego – jednego z najważniejszych artystów polskiej sztuki współczesnej, historyka sztuki, autora filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych, inicjatora wielu ważnych zdarzeń i multimedialnych akcji artystycznych, kuratora.

Józef Robakowski urodził się 20 lutego 1939 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu historię sztuki i muzealnictwo oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, gdzie w latach 1970-1981 był także wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. W 1995 roku powrócił do pracy na tej uczelni, obecnie prowadzi pracownię działań multimedialnych. Od końca lat 50. XX wieku uczestniczył w licznych wystawach, festiwalach filmowych oraz w tych poświęconych nowym mediom. Jego prace były pokazywane w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach na świecie, a realizacje znajdują się w najważniejszych światowych kolekcjach instytucjonalnych oraz w zbiorach prywatnych. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Współzałożyciel grup artystycznych, podejmujących eksperymentalne działania, m.in.: OKO (1960), STKF PĘTLA (1960-1966), ZERO-61 (1961-1969), KRĄG (1965-1967) oraz powołanego w 1970 roku w Łodzi zespołu pn. Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992).

Język artystyczny Józefa Robakowskiego i przez lata wypracowana metoda twórcza stanowią mieszankę elementów konceptualnych, analitycznych, połączonych z nieskrępowaną, często pełną humoru konwencją. W jego realizacjach wyraźna jest naturalność podejmowanych gestów i pozorny brak wysiłku. Kolejne dekady w twórczości Robakowskiego upływały pod znakiem postawy autonomicznej oraz stawiania oporu dominującym tendencjom życia artystycznego, jednocześnie je współtworząc.

Kluczowym elementem dla działań Robakowskiego jest intermedialność, stanowiąca tradycję sztuki awangardowej – angażowanie do współpracy filmowców, fotografów, plastyków, muzyków czy poetów. Wieloletnia działalność Józefa Robakowskiego, aż do chwili obecnej, to ciągłe ucieczki od wytyczonych kanonów, dyskusja z medium, rejestracją i zapisem.

– Jest więcej niż pewne, że Józef Robakowski nie przejdzie nad tym do porządku dziennego i zaskoczy nas kolejną grą „realnego z obrazem”, nawet jeśli ten obraz stanie się już zupełnie czymś innym niż dotychczas – napisał M. Grygiel („Robakowski: siła fotografii”).

Prace zebrane na wystawie oraz w towarzyszącym jej katalogu „Laboratorium, zapisy biologiczno-mechaniczne”, to synteza najważniejszych obszarów sztuki Robakowskiego: relacja tego co biologiczne z tym, co mechaniczne, przepływ energii i dekonstrukcja tradycyjnych środków utrwalenia obrazu lub wideo.

Miejsce:

Galeria Foto-Gen, plac bp. Nankiera 8, Wrocław

Bilety:

normalny – 10 zł, ulgowy* – 5 zł, grupowy – 7 zł od osoby (grupa od 8 osób), grupowy ulgowy* – 3,50 zł od osoby (grupa od 8 osób), rodzinny – 15 zł ( 1 osoba dorosła +do pięciu dzieci), oprowadzania grup (od 8 osób) z kuratorem galerii*: j. polski: 20 zł, j. angielski: 30 zł.

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom.

Godziny otwarcia: wtorek – niedziela w godz. 10.00–18.00.

Organizator: Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, pl. bpa Nankiera 8 we Wrocławiu, www.fotogen.okis.pl

Patroni medialni: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, TVP3 Wrocław, Miesięcznik Odra, Pismo Artystyczne Format, Wroclife.pl, PIK Wrocław, DOKiS.pl, kwartalnik Fotografia.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

(JP)

REKLAMA

REKLAMA