https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1. Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/6 o powierzchni  0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       105 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     10 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.  Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/7 o powierzchni  0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       90 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     9 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3.  Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/8 o powierzchni  0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       105 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     10 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4.  Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  175/9 o powierzchni  0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.     

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       90 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     9 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5.  Lokal mieszkalny nr 6 położony  w Jabłowie przy ul. Głównej 36 o powierzchni  58,81 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 121/2 o pow. 2301 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00063371/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.   

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                   50 000,00 zł.   

Wadium:                                                                                                               5 000,00 zł.

Opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na poddaszu i składa się z :

1.         pokój 1 –  pow. 22,39 m2

2.         pokój 2 –  pow. 10,43 m2

3.         pokój 3  – pow. 18,14 m2

4.         kuchnia  – pow.  4,48 m2

5.         WC        –  3,37 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 58,81 m2

Do lokalu przynależą: piwnica 1 – pow.5,66 m2, piwnica 2 – pow. 0,81 m2, pom. strychowe – pow. 8,22 m2 i pomieszczenie gospodarcze na podwórzu – pow. 9,89m2. Łączna powierzchnia pomieszczeń przynależnych –  24,58 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie na opał stały. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz udział w prawie własności działki gruntu nr 121/2 obręb Jabłów wynosi 1863/10000 = 18,63 %.

Budynek mieszkalny położony przy ul. Głównej 36 to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi  obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 22.06.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 02.09.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 126  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,                     ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie i Jabłowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/)   w dniach od 28.07.2022 r. do  07.09.2022 r.                        

REKLAMA

REKLAMA