https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Modernizacja świetlicy w Niedźwiedzicy

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu otrzymało wsparcie na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy. Pieniądze zostały przyznane w ramach Lokalnej Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z PROW 2021-2027. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA