https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

Celem wydarzenia State Of Glass jest tworzenie autorskich dzieł sztuki i designu przez wybitnych specjalistów i twórców szkła, a także wymiana doświadczeń między artystami, hutmistrzami i technologami z Polski i Czech. Spotkania będą także formą prezentacji najnowszych, ekologicznych technologii szkła artystycznego, a zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa dzieł powstałych podczas warsztatów, której otwarcie planowane jest w grudniu 2022 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wpisując się w Międzynarodowy Rok Szkła, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, działania realizowane w ramach cyklu wydarzeń pozwolą zaprezentować wszechstronne możliwości tego materiału, czyli technologiczną, naukową i ekonomiczną rolę szkła oraz jego znaczenie dla poprawy jakości i rozwoju nowoczesnych technologii. „State of Glass” jest także formą promocji tzw. „kulturowego złota” Dolnego Śląska, z jego unikatowym w skali ogólnopolskiej szlakiem hutnictwa i niezwykle bogatej tradycji artystycznej w tym zakresie.

Oprócz działań artystycznych oraz edukacyjnych projekt obejmie również działania o charakterze integracyjnym, jak przejazd uczestników na starych rowerach z huty Karlsthal (Stacja Turystyczna Orle w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach) do dawnej huty Josefa Riedela w czeskiej Izerce.

(JP)

Program

Leśna Huta, Kołłątaja 2, Szklarska Poręba

16–21.07.2022 r., godz. 10:00-14:00

Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Szkoła Rzemiosła Artystycznego, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod (Czechy)

16–20.07.2022 r., godz. 10:00–14:00

Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Laboratorium Szkła, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jana Matejki 28, Jelenia Góra

16–20.07.2022 r., godz. 10:00–18:00, przerwa 14:00-15:00

Warsztaty i pokazy otwarte dla publiczności

Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce

Warsztaty specjalistyczne otwarte dla publiczności:

22.07.2022 r.

godz. 13:00–18:00 – podstawy tworzenia witrażu – prowadzenie: Joanna Bujak; obróbka szkła w ogniu palnika gazowego – prowadzenie: Kamila Mróz

od godz. 16:00 do późnych godzin wieczornych – dmuchanie i formowanie szkła na gorąco z masy szklanej wytopionej w hutniczym piecu plenerowym, prowadzenie: Henryk Łubkowski

Sympozjum

22 lipca, godz. 16:00–18:00 Stacja Turystyczna ORLE (dawna huta Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce; prelegenci: Kamila Mróz, Oldrich Palata (Cz), dr Edyta Patro, Katarzyna Pilic, dr Mariusz Łabiński, Jiří Šuhájek (Cz)

Rajd Rowerowy

23.07.2022, start o godz. 8:00 – otwarty przejazd na zabytkowych rowerach z byłej huty Karlsthal (Orle) do byłej huty Josefa Riedela (Izerka, CZ).

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

***

Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik

Kierownik artystyczny Festiwalu: Mariusz Łabiński

Kurator artystyczny warsztatów i sympozjum: Andrzej Mazur

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – podstawowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Współorganizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy: Stacja Turystyczna ORLE, Towarzystwo Izerskie, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Jaroš Glass

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski

REKLAMA

REKLAMA