https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie ma absolutorium, będzie referendum?

Burmistrz Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska, jako jedyny włodarz w powiecie wałbrzyskim, nie dostała od radnych absolutorium oraz wotum zaufania. Stało się tak pomimo pozytywnej opinii na temat realizacji budżetu gminy, którą wydały Regionalna Izba Obrachunkowa i… Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc.

Podczas głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Sylwii Dąbrowskiej, za głosowało 5 radnych, 8 wstrzymało się, a jeden radny był przeciw. Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta wotum zaufania. W obu przypadkach przeciwko głosował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Marceli Lorenc.

– Moje zdanie pozostanie niezmienne, dopóki nie zmieni się podejście pani burmistrz – powiedział Tygodnikowi DB 2010 wiceprzewodniczący rady. – Z wydanego przez nią oświadczenia wynika, że tylko ona ma monopol na wiedzę. A przez pół roku od objęcia stanowiska nie zrobiła w mieście nic poza tym, że obsadziła swojego męża na stanowisku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Oczywiście pani burmistrz twierdzi, że to nie ona zatrudniła męża, tylko ówczesna prezes tej spółki, ale przecież gmina jest jedynym właścicielem ZGM sp. z o.o. Zgadzam się, że z niektórych projektów trzeba było w ubiegłym roku zrezygnować, jak na przykład z remontu ulicy Szybowej, ale pieniądze z wkładu własnego na te inwestycje trzeba było przeznaczyć na inne, ważne cele, np., na remont ul. Kochanowskiego w Gorcach, na który był przygotowany wcześniej projekt przez poprzednie władze.

Brak absolutorium dla burmistrza jest podstawą do zorganizowania referendum o odwołanie urzędującego włodarza gminy. Ale w tym przypadku rada nie podjęła uchwały absolutoryjnej. Czy zatem mieszkańcy Boguszowa – Gorc znów będą musieli wziąć udział w takim głosowaniu?

– We wtorek będzie sesja rady miejskiej, będą spotkania z radnymi i rozmowy co dalej. Moim zdaniem referendum nie wchodzi w grę, bo nie warto narażać naszej gminy na duże koszty związane z organizacją głosowania. Uważam, że pani burmistrz powinna wyciągnąć wnioski oraz zacząć rozmawiać i współpracować z całą radą – dodaje Marceli Lorenc.

Oświadczenie Sylwii Dąbrowskiej

Wyniki głosowania nad absolutorium i wotum zaufania burmistrz Boguszowa – Gorc skomentowała w oświadczeniu przesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010:

Idę swoją drogą od lat, choć ci, którzy mnie znają wiedzą, że bardziej lubię biegać niż chodzić. Kandydując na stanowisko burmistrza Boguszowa-Gorc wiedziałam, że w naszej gminie jest bałagan. Nie spodziewałam się jednak, że skala zaniedbań jest tak ogromna. Po tych wszystkich zawirowaniach, aresztowaniach, braku budżetu, nierozliczonych projektach unijnych, doprowadzaniu spółki miejskiej do dna i innych działaniach na szkodę nas wszystkich, liczyłam na jakąś refleksję części radnych rady miasta. Sesje rady z lat obecnych i poprzednich można obejrzeć, zobaczyć jak bezwiednie podnosili ręce w ubiegłych latach. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach potwierdziła z kim przyszło się mierzyć i w jakiej rzeczywistości ci państwo żyją.

Podczas sesji absolutoryjnej okazało się, że budżet zrealizowany za 2021 rok ( przypomnę, że konstruowany i w części realizowany przez komisarza rządowego) został zrealizowany prawidłowo, zgodnie z zasadami: celowości, oszczędności i innym zasadami finansowymi. To też potwierdziła w swojej opinii komisja rewizyjna tejże rady z Panem Ryszardem Synosiem na czele. Przy czym w głosowaniach nad wotum zaufania i absolutorium te same osoby , które w swojej opinii pozytywnie oceniają wykonanie działań burmistrza, kierowników urzędu i jednostek organizacyjnych w tym wszystkich innych pracowników, wstrzymują się od głosu!

Pozytwną opinię, co do zrealizowanego budżetu przez cały zespół ludzi, wydał również organ nadzoru, czyli kontrolująca nas Regionalna Izba Obrachunkowa. Ten organ nie ma również zastrzeżeń do realizacji wieloletniej prognozy finansowej. Dla merytorycznych radnych są to ewidentnie przesłanki świadczące o kompetencji prowadzonych przeze mnie działań. Dla reszty, która nie podjęła nawet dyskusji nad „Raportem o stanie Miasta Boguszowa-Gorc” i zrealizowanym budżetem za rok 2021, to nie ma znaczenia. Nie, bo nie!

Dziękuje całemu zespołowi: pani skarbnik, wiceburmistrz, kierownikom urzędu, jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom. dziękuje również radnym i mieszkańcom za ten rok wytężonej pracy. Pracujemy dalej, jeszcze mocniej i intensywniej, bo skoro fakty dla niektórych nie mają znaczenia to trudno. Świadczy to tylko o braku wiedzy i kompetencji…

Konsekwentnie będę wzmacniać strukturę naszej gminy, realizować inwestycje, na które pozyskujemy wielomilionowe dotacje, będę organizować wydarzenia kulturalne i sportowe.

Mam dla państwa radnych złą wiadomość. Tak, będę dalej zmieniać obraz naszej gminy i jej rzeczywistość. Wiem, że dla wielu z państwa to bardzo bolesne, ale nie zawrócę z tej drogi, bo to droga rozwoju gminy na której zależy mi i wielu osobom. Co do jej realizacji złożyłam mieszkańcom przyrzeczenie.

Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA