https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skwitowali wójta

Rada Gminy Stare Bogaczowice jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy Mirosławowi Lechowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

– Udzielenie przez radę gminy absolutorium jest wyrazem akceptacji dla wykonania uchwały budżetowej, jako działania zgodnego z prawem oraz wymogami ekonomicznej racjonalności – podkreśliła podczas sesji Aneta Rajca, przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice.

Sesja Rady Gminy Stare Bogaczowice, która odbyła się 28 czerwca, była wyjątkowa z jeszcze jednego powodu. Wójt Gminy Stare Bogaczowice przyznał nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 roku. Uhonorowani zostali: Piotr Bartkowiak – zawodnik Klubu Taekwando Taipan – 1 miejsce w Pucharze Polski, 1 miejsce w mistrzostwach Polski w układach formalnych, 3 miejsce w walkach, 2 miejsce w układach formalnych drużynowych; Jakub Szczypek – zawodnik Klubu Taekwando Taipan – 1 miejsce w Pucharze Polski w walkach w formule punkt-stop, 2 miejsce w mistrzostwach Polski w walkach w formule punkt-stop; Julia Kępińska – 1 miejsce w biegu na 60 m U-12 w mistrzostwach Dolnego Śląska, 1 miejsce w skoku w dal U-12 w zawodach wojewódzkich w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”, 3 miejsce w skoku w dal U-12 w Olimpiadzie Halowej „Lekkoatletyka dla każdego”.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty