https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wiceminister klimatu w wałbrzyskiej strefie

Zintensyfikowanie współpracy w obszarze rozwoju gospodarczego południa Dolnego Śląska było głównym tematem rozmowy prezesa zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Piotr Wojtyczki z Ireneuszem Zyską, Wiceministerem Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

– Podczas spotkania omówiliśmy m.in. proces przygotowania gruntów pod inwestycje przemysłowe w powiecie świdnickim, wspólne przedsięwzięcia z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i rozwoju elektromobilności oraz działania prowadzone przez Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa – relacjonuje prezes Piotr Wojtyczka.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty