https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sowiogórskie warsztaty filmowe

„Sowiogórskie warsztaty filmowe” to zadanie grantowe realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w siedzibie partnera projektu – Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy. W ramach zadania od maja do lipca br. odbywają się warsztaty filmowe, których uczestnikami jest 10 mieszańców gmin Głuszyca i Jedlina-Zdrój, którzy zostali wyłonieni w kwietniowym castingu filmowym.

– W czasie warsztatów  aktorzy- amatorzy, pod okiem zawodowego aktora i reżysera Roberta Delegiewicza, oswajają się z kamerą i pracują nad tekstem przygotowanego w ramach warsztatów scenariusza filmu pod tytułem „Plastikowa Apokalipsa”. W lipcu zaplanowano trzydniowe nagrania na planie filmowym. Zdjęcia do filmu kręcone będą w plenerach na terenie 2 gmin obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie, w tym m.in. na terenie Podziemnego Miasta Osówka, które jest także partnerem zadania. Do udziału w nagraniu filmowym zostali także zaproszeni kolejni partnerzy zadania – przedstawiciele Chóru Seniorów Renoma, którzy w filmie wykonają utwór muzyczny. Tematyka filmu poruszy kwestie związane z ochroną przyrody i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Obraz odnosić się będzie do problemu funkcjonowania w tzw. „plastikowej erze”. Wszechobecność plastiku, jak mówi jedna z bohaterek obrazu, sprawia, że plastik dosłownie… zjadamy. Film dostępny będzie w Internecie już pod koniec lipca br. – mówi Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie warsztaty filmowe” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „Nasze Góry Sowie” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty