https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Lepsze powietrze w gminach

– Dzięki staraniom Gminy Stare Bogaczowice, o kwotę 2 437 131,89 zł zwiększyła się pula środków, dzięki którym mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Gminy Stare Bogaczowice jest liderem projektu „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej pozytywnie rozpatrzyła jej wniosek o zwiększenie dofinansowania EFRR dla projektu o kwotę 2 437 131,89 zł.

– Decyzja Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej umożliwiła podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie oraz aktualizację list rankingowych o dodatkowych grantobiorców. Informacje dotyczące procedury podpisywania umów z właścicielami nieruchomości mieszkalnych oraz kolejnych etapów realizacji projektu zostaną przekazane odrębnym komunikatem oraz drogą pocztową. Schemat postępowania dotyczącego realizacji projektu oraz pismo dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych są dostępne na stronie internetowej Gminy Stare Bogaczowice https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ – dodaje Mirosław Lech.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty