https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przedsiębiorcy zapominają o deklaracjach

Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że nie muszą co miesiąc wysyłać do ZUS dokumentacji rozliczeniowej. – Niestety „Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, które do tego właścicieli firm zobowiązują. Przedsiębiorcom, którzy nie wyślą deklaracji – ZUS automatycznie naliczy wysokość składki zdrowotnej, a to może skutkować błędnym rozliczeniem – wyjaśnia Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku.

Bardzo duża liczba płatników nie składa od 1 stycznia tego roku dokumentów rozliczeniowych DRA, bo nie wiedzą lub zapomnieli o tym, że nie są z tego obowiązku zwolnieni.

– Przedsiębiorcy do końca ubiegłego roku byli zwolnienia z comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego teraz o tym zapominają. Niestety, obowiązek ten wrócił wraz z nowymi rozwiązaniami podatkowymi, które wprowadził „Polski Ład” – mówi Iwona Kowalska-Matis. – My wysyłamy do firm informacje o braku rozliczeń, ale nadal wielu przedsiębiorców się z tego obowiązku nie wywiązuje.

29 października 2021 r. „Polski Ład” wprowadził zmiany dotyczące rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. To oznacza obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych.

Rzeczniczka przypomina, że od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

– Zwolnieni z tego obowiązku są tylko duchowni, osoby składające dokumenty oraz nianie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych nie musi też składać osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o sus. Dla płatnika, który nie przekaże dokumentów za dany miesiąc utworzony będzie automatycznie wymiar składek z urzędu, co może skutkować błędnym rozliczeniem.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysyła do płatnika zawiadomienie o braku dokumentów za dany miesiąc.

(IKM)

REKLAMA

REKLAMA