https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa nauki

O potrzebach i kierunkach rozwoju szkolnictwa wyższego rozmawiali przedstawiciele uczelni z Wiceministrem Edukacji i Nauki Wojciechem Murdzkiem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” prowadzony przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. 

– Kluczem do właściwego rozwoju szkolnictwa wyższego jest zaproponowanie młodym ludziom atrakcyjnych kierunków kształcenia, zarówno pod względem zarobków jak i specyfiki pracy – podkreślał podczas spotkania sekretarz stanu Wojciech Murdzek. – Taka wiedza płynie od samych przedsiębiorców, a niezwykle ważnym ogniwem w pozyskiwaniu tych informacji są specjalne strefy ekonomiczne oraz prowadzone przez nich klastry edukacyjne oraz klastry branżowe – wymieniał wiceminister resortu edukacji.

W spotkaniu wziął udział również Piotr Bober, wiceprezes zarządu Fundacji „Platforma Przemysłu Przyszłości”, której celem działania jest przyspieszanie cyfryzacji i robotyzacji przemysłu w Polsce.

– Aby osiągnąć to zamierzenie niezbędne jest dostosowanie kierunków kształcenia do standardów przemysłu 4.0. Uda nam się to osiągnąć tylko dzięki ścisłej współpracy między resortem, władzami akademickimi, szkołami zawodowymi i branżowymi, a samymi pracodawcami. Wydaje się, że najsensowniej jest zrobić to z pomocą integratora jakim jest strefa ekonomiczna – mówił wiceprezes fundacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dolnośląskich i opolskich uczelni wyższych, m.in.: z Politechniki Opolskiej, wałbrzyskiej filii Politechniki Wrocławskiej, świdnickiego oddziału Społecznej Akademii Nauk, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

– Życzyłbym nam wszystkim, aby wypracować model cyklicznych spotkań z przedstawicielami resortu, na których moglibyśmy opracowywać plany rozwoju naszych placówek, a także stanowić ciało doradcze w kwestiach legislacyjnych związanych ze szkolnictwem wyższym – dodaje Robert Wiszniowski, rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU” prowadzony przez WSSE „INVEST-PARK”. Klaster od przeszło 7 lat łączy przemysł z edukacją, skupiając obecnie ponad 130 członków – głównie szkoły, uczelnie, oraz strefowe przedsiębiorstwa.

– Cieszę się, że nasza strefa oraz klaster edukacyjny mogą być platformą współpracy, łącznikiem między ministerstwem a szkolnictwem wyższym. Dzięki bezpośrednim spotkaniom kierownictwa resortu z władzami uczelni udaje się wypracować rozwiązania korzystne zarówno dla studentów jak i przemysłu, który ma ogromne potrzeby w zakresie zatrudniania absolwentów uczelni technicznych – podkreślał dr Mariusz Tomczak, dyrektor zarządzający i prokurent WSSE „INVEST-PARK”.

Po spotkaniu z władzami uczelni, wiceminister Murdzek oraz wiceprezes Piotr Bober zwiedzili budowane przez WSSE „INVEST-PARK” Centrum Szkoleniowe, które dzięki nowoczesnym technologiom podnosić będzie kompetencje pracowników przemysłowych. Otwarcie obiektu planowane jest na przełomie bieżącego i przyszłego roku.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA